Home > Notice> notice-13092018_01

Notice


၂၀၁၈ ခုနစ္ ၊ စက္တင္ဘာ (၉)ရက္

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၏ YSX Expo 2018 က်င္းပျခင္း ပံုရိပ္မ်ား

 

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ YSX Expo 2018 ကို ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ  (၉) ရက္ ေန႕၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း ရွိ Novotel Yangon Max Hotel တြင္ က်င္းပခဲ႕ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရန္ကုန္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယဥ္ေဇာ္မ်ိဳးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ႕ ပါသည္။

 

အခမ္းအနားသို႕ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ UMFCCI , MICPA ႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား ၊ စိတ္၀င္စားသူအမ်ားျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၈၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္အားေပးခဲ႕ပါသည္။

အခမ္းအနားကို  စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီး Mr. Takao OCHI ၊  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံမတ္ၾကီး Mr. Ichiro Maruyama ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး စီမံဘ႑ာ ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယဥ္ေဇာ္မ်ိဳး၊ Daiwa ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္အုပ္စု မွ Ms. Keiko Tashiro၊ ဂ်ပန္ အိပ္ခ်ိန္းဂရုမွ Mr. Yoshihiro Isaka တို႕မွ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ကာ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႕ပါသည္။

 

အခမ္းအနား ပထမပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးမွ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ကာ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရာ Voice Weekly ဂ်ာနယ္မွ ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ုဳပ္ ဦးေဇယ်သူမွ moderator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ (၅) ခုမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေသာ-

(၁) First Myanmar Investment Co., Ltd.(FMI) မွ Executive Director ေဒၚဇာျခည္တင္၊

(၂) Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.(MTSH) မွ Head of Finance ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္၊

(၃) Myanmar Citizens Bank Ltd.(MCB) မွ Managing Director ေဒါက္တာ ေသာင္းဟန္၊

(၄) First Private Bank Ltd.(FPB) မွ Chief Executive Officer ဦးျမင့္ေဇာ္၊

(၅) TMH Telecom Public Co., Ltd.(TMH) မွ Executive Director ေဒါက္တာေဒၚနန္းလဲ႔ရည္စိုး တို႕မွ မိမိတို႕ ကုမၸဏီ မ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ အနာဂတ္ အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

အစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ စာေရးဆရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးသုေတသီ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း မွ စေတာ့ရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုေဟာေျပာပို႕ခ်ၿပီး ျမန္မာစေတာ့ေစ်းကြက္ခိုင္မာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေနြးပြဲ ျပဳလုပ္ရာ ရန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွ အမႈေဆာင္အၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးမွ moderator အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီး

(၁) ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခၽြန္၊

(၂) Allan & Gleadhill မွ မန္းေနးဂ်င္ဒါရိုက္တာဦးမင္းႏုိင္ဦး ၊

(၃) Kyu Kyi Win & Associate မွ ေဒၚၾကဴၾကဴ၀င္း ႏွင့္

(၄) IBIM သင္တန္းေက ်ာင္းမွ ဒါရို္က္တာ ဦးေအာင္သိန္းထြန္းတို႕ မွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကပါသည္။

 

EXPO ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား ၊ ဘ႑ာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတို႕မွ ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ႔ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ Stock Investment ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားစြာကို မ်ွေ၀ေပးႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ စေတာ့၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ား၊ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား၊ ဥာဏ္စမ္း ပေဟဠိ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္ျပသခဲ႕ပါသည္။

 

Sincerely,

Yangon Stock Exchange Joint-Venture Co., Ltd
No. 24-26, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
01-371274,01-371276,01-371167

 

Ribbon Cutting Ceremony

Invited guests, Investors and Participants

Exibitors

Exibitors

Exhibitors

Yangon Ballroom (Novotel Yangon Max)